News from the library https://koha.igivratislavice.cz/cgi-bin/koha/opac-main.pl Spojte se s námi

Instagram kohavknihovne

Facebook Koha v knihovně

Prostudujte Návody

Občasník Kohinky

Whatsapp Zprávy o výpadcích systému

Stav externích služeb

Sdílet snímek obrazovky

https://koha.igivratislavice.cz/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem2